10/01/2011 Staatssteun voor Brusselse onderzoeksorganisaties die hooggekwalificeerd personeel aanwerven (bron SD Worx)

Staatssteun voor Brusselse onderzoeksorganisaties die hooggekwalificeerd personeel aanwerven
(04/01/2011) Brusselse onderzoeksorganisaties die hooggekwalificeerd personeel aanwerven, ontvangen hiervoor staatsteun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze steun omvat ondermeer de kosten voor personeel, werking, opleidingen en onderzoeksprojecten.

Brusselse steun voor OOI-projecten
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil onderzoek, ontwikkeling en innovatie binnen Brusselse KMO’s stimuleren. Het Gewest geeft daarom staatsteun aan de zogenaamde OOI-projecten (onderzoek, ontwikkeling en innovatie). De hoogte van de toegekende premies is hierbij afhankelijk van de omvang van de onderneming.
In deze bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht van de verschillende soorten steun die kleine en middelgrote ondernemingen voor hun OOI-projecten kunnen krijgen.

OOI-steun nu ook voor de aanwerving van hooggekwalificeerd personeel door onderzoeksorganisaties
Het Brussels Gewest heeft recent nieuwe bepalingen opgesteld rond de OOI-projecten. Zo krijgen onderzoeksorganisaties die tijdelijk hooggekwalificeerd personeel aanwerven (max. 60 maanden) voortaan ook staatsteun.

Over welke onderzoeksorganisaties gaat het?
Onder de brede term ‘onderzoeksorganisaties’ verstaat men:
• collectieve onderzoekseenheden
• universitaire onderzoekseenheden
• onderzoekseenheden van het hoger onderwijs

Al deze instellingen houden zich hoofdzakelijk bezig met het verrichten van fundamenteel onderzoek. De resultaten van dit onderzoek verspreiden ze onder andere door middel van onderwijs.

Welke kosten komen in aanmerking?
De aanvaardbare kosten zijn:
• personeels- en werkingskosten
• kosten van missies, opleidingen, specifieke documentatie en stages
• bijkomende kosten omwille van de aanstelling voor industriële onderzoeksprojecten

De omvang van deze steun bedraagt maximum 100% van de aanvaardbare kosten.

Meer informatie
In het besluit van het Brussels Gewest worden de criteria, voorwaarden en procedure van toekenning verder uitgewerkt. Ook de wijze van de steunuitkering en de verplichtingen van de begunstigde instelling worden hier verder toegelicht.
Het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB) zal minstens eenmaal per jaar een oproep tot kandidaten lanceren via hun website. Hierop vindt u ook meer informatie terug.

Bron: Besluit van 9 december 2010 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie, blz 81421.
Ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie, BS 16/04/2009, blz 30585

Plaats je C.V.
Sectoren Specialisaties Jobtypes